top of page
ค้นหา
  • hydrosys

จะเกิดผลอย่างไรหากไม่ตั้งติดเครื่อง Bar Screen

การติดตั้งเครื่อง Bar Screen ช่วยป้องกันป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา


หากพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญอยู่ในยุคปัจจุบันหลัก ๆ คงหนีไม่พ้นปัญหาขยะมูลฝอย น้ำเน่าเสีย ซึ่งสามารถส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในชุมชนโดยรอบ และสภาพธรรมชาติโดยรวมในบริเวณนั้น อีกทั้งยังกระทบสัตว์น้ำ รวมไปถึงมนุษย์กันเองที่เริ่มได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการได้รับเชื้อโรคต่าง ๆ ที่มีการแพร่จากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ น้ำที่แจกจ่ายให้อุปโภคบริโภคมีสารปนเปื้อนหรือลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น สี กลิ่น และ รสชาติ จึงนำเครื่องจักรมาใช้ในการแยกขยะทั้งในครัวเรือน และ ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นเพื่อลดปัญหาที่จะตามมาจึงได้มีการใช้งานเครื่องดักจับขยะ หรือเครื่อง Bar Screen สำหรับระบบการดักจับเศษขยะที่ปะปนกันมา ที่มักจะไหลมาพร้อม ๆ กับน้ำเสีย เพื่อเข้ามาช่วยดักจับเศษขยะไม่ให้ไหลผ่านออกไปให้มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น และ สามารถนำน้ำไปบำบัดต่อไปให้เหมาะแก่การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมต่อไป ดังนั้นในวันนี้เราจะมาอธิบายความสำคัญของเครื่อง Bar Screen หากไม่มีแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง


ทำความรู้จักเครื่อง Bar Screen และ ผลกระทบหากไม่ได้ติดตั้งเครื่อง Bar Screen


ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักเครื่อง Bar Screen กันก่อนว่ามีประโยชน์อย่างไร แล้วมันคืออะไร เครื่อง Bar Screen คือ เครื่องจักรที่ทำงานแยกขยะ, ดักจับเศษขยะ ซึ่งหลักการทำงานของมันนั้นไม่ยากเป็นอุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรสำหรับการดักจับเศษขยะที่ปะปนกันมา ไหลมาพร้อมๆ กับน้ำเสีย โดยน้ำเสียนั้นจะไหลเข้าสู่ตะแกรงโดยตรง ตะแกรงมีหน้าที่ดักจับขยะที่มีชิ้นใหญ่กว่าหน้าตะแกรง ก็จะถูกดักจับเอาไว้ไม่ให้ไหลผ่านออกไป ส่วนขยะที่สามารถไหลผ่านไปได้ ก็จะถูกเครื่องจักรกวาดไปไว้ในภาชนะสำหรับเก็บขยะที่อยู่ด้านหลังตัวเครื่องอีกทีหนึ่ง จึงเป็นการแยกขยะออกจากน้ำนั้นเอง


หลังจากเราเข้าใจหลักการทำงานของเครื่อง Bar Screen กันแล้วเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าโดยปกติแล้ว เครื่อง Bar Screen นั้นจะใช้งานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานกระดาษ, โรงงานอาหาร, โรงงานฟอกหนัง ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองต่าง ๆ และ สถานีสูบน้ำ และ ป้องกันน้ำท่วมต่าง ๆ ซึ่งสถานที่เหล่านี้ต้องทำการดักจับขยะก่อนลงแหล่งน้ำหากไม่ได้ใช้เครื่อง Bar Screen อาจส่งผลกระทบได้มากมายดังต่อไปนี้


ผลกระทบที่ตามมาหากไม่มีการติดตั้ง Bar Screen ในระบบน้ำเสีย

1.ลดประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียลง

หากไม่ได้มีการติดตั้งเครื่อง Bar Screen อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียได้เนื่องจากไม่ได้มีการแยกขยะ หรือ กำจัดขยะออกจากน้ำก่อนมีส่วนทำให้กระบวนการบำบัดสามารถทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ และ เพิ่มความซับซ้อนในขั้นตอนการบำบัดให้มากขึ้น ถือเป็นการเสียเวลาในการคัดแยก และ เพิ่มการทำงานเป็นอย่างมาก


2.เพิ่มค่าใช้จ่ายในการแยกขยะ

ไม่สามารถป้องกันการอุดตัน และการกีดขวางของเศษขยะได้ อีกทั้งเพิ่มความเสี่ยงของการเสียหายของตัวเครื่องจักร มีแนวโน้มที่จะต้องสูญเสียค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษาเครื่องมือ อีกทั้งยังลดอายุการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียอีกด้วย


3.เพิ่มมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่อง Bar Screen เป็นขั้นตอนในการแยกขยะทั้งเล็กและใหญ่ออกจากน้ำ หากไม่มีการติดตั้งจะก่อให้เกิดการอุดตันในระบบบำบัดน้ำเสียจากสิ่งสกปรกขนาดเล็กและใหญ่ น้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดหรือบำบัดไม่เต็มที่อาจไหลล้นออกจากระบบ แล้วปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือพื้นดินโดยรอบ ก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ำและดิน นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะพืชและสัตว์น้ำที่ไม่สามารถทนต่อน้ำเสียที่มีค่าความสกปรกสูงได้


4.เพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

โดยหลักแล้ว Bar Screen เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหา หรือ อุบัติเหตุที่อาจเกิดจากขยะ หรือ วัตถุสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากับระบบบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกับเศษขยะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ หรือถุงสารเคมีบางชนิด ที่อาจมีการคงค้างของสารอันตรายเหล่านั้นไม่ให้มีการเจือจางลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป หากไม่ได้ติดตั้ง เครื่อง Bar Screen อาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อทั้งคน และทรัพย์สิน


5.เพิ่มการทำงานของบุคลากรมากขึ้น

โดยหากไม่ได้ติดตั้งเครื่อง Bar Screen นั้นอาจจะต้องใช้แรงงานคนในการคัดแยกขยะเพื่อไม่ให้ขยะเหล่านั้นมาติดในระบบบำบัดน้ำเสีย และ ส่งลงไปในแหล่งในธรรมชาติ ซึ่งเสียการใช้งานบุคลากร และเงินในการจ้างคนมาคัดแยก ดักจับขยะ มิฉะนั้น อาจจะทำให้ระบบต่าง ๆ เสื่อมสภาพเร็วมากขึ้น หรือ อุดตันก็ต้องทำการกำจัดขยะที่อุดตันออกก่อนนั้นเอง


6.ส่งผลกระทบในวงกว้าง

หากไม่สามารถกำจัดสิ่งสกปรกที่สะสมในระบบบำบัดน้ำเสียได้ทันท่วงที สิ่งสกปรกเหล่านั้นจะค่อย ๆ ย่อยสลายและปล่อยกลิ่นเหม็นคาวประปรายออกมา ซึ่งจะเป็นมลภาวะทางอากาศและก่อให้เกิดความรำคาญต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้กลิ่นเหม็นยังอาจแพร่กระจายไปในพื้นที่กว้างขึ้น หากพื้นที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียได้รับลมแรง ส่งผลกระทบในวงกว้าง


ดังนั้น การติดตั้ง Bar Screen เพื่อกรองสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามที่กล่าวมา และทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าหากไม่ได้ติดตั้งเครื่อง Bar Screen นั้นอาจจะส่งผลกระทบได้อย่างมาก ดังนั้นเครื่อง Bar Screen จึงนิยมใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อติดตั้งในระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานชำแหละอาหารทะเล และยังนิยมติดตั้งในชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมือง สถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมอีกด้วย ดังนั้น หากสนใจที่จะติดตั้งเครื่อง Bar Screen ที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีบริการให้คำแนะนำทั้ง ก่อน-หลัง การขายที่ดีนั้นติดต่อ บริษัท Hydro System Supply ซึ่งจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียทุกประเภท ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า เครื่องมือบำบัดน้ำเสียไม่ว่าจะเป็น Fliter Press , submersible mixer , เครื่องรีดตะกอน (screw press) , Micro Bubble Pump , Membrane Bio Reactor และ เครื่อง Bar Screen ฯลฯ สินค้าทุกชนิดผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มีความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูงสุด จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถรักษาวิถีชุมชนโดยรอบไม่ให้ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียปนเปื้อนอย่างแน่นอน


สนใจเครื่องมือบำบัดน้ำเสีย หรือสินค้าอื่นๆ ติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย


ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page