top of page
ค้นหา
  • hydrosys

ความสำคัญของการใช้เครื่อง Bar Screen

เครื่อง Bar Screen อุปกรณ์ในการดักจับเศษขยะในน้ำเสีย


ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของน้ำเสียให้ดีขึ้น ซึ่งในระบบบำบัดน้ำเสียในขั้นต้นจะต้องมีการแยกเศษขยะ ทราย กรวด ที่ไม่ละลายน้ำออกจากน้ำเสียเพื่อให้การบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะใช้เครื่อง Bar Screen ในการกำจัดเศษวัตถุหรือของแข็งขนาดใหญ่ เช่น เศษผ้า, เศษอาหาร, กิ่งไม้ใบไม้, ถุงพลาสติก ฯ ให้ออกจากน้ำเสีย ซึ่งเครื่อง Bar Screen จะมีลักษณะเป็นตะแกรงหยาบที่มีรูขนาดใหญ่เพื่อดักเศษขยะที่มีขนาดใหญ่ที่ผลิตจากเหล็กหรือสแตนเลสเพื่อให้ทนทานต่อการใช้งาน ทนทานต่อสภาพความเป็นกรด ด่าง และความชื้น เป็นอุปกรณ์ที่เป็นหน้าด่านในการกรองน้ำเสียให้มีความปนเปื้อนลดน้อยลงจึงทำให้เครื่อง Bar Screen มีความสำคัญต่อระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม


ความสำคัญของเครื่อง Bar Screen ที่ในระบบบำบัดน้ำเสียต้องมี !


1.ป้องกันไม่ให้ปั๊มน้ำและเครื่องเติมอากาศเกิดการอุดตันและเกิดความเสียหาย ในระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีปั๊มน้ำเพื่อสูบน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียและจ่ายน้ำดีออกสู่ภายนอก และมีเครื่องเติมอากาศเพื่อใช้เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำเสียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้น้ำเสียมีคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเครื่อง Bar Screen เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยกรองเศษขยะต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่ไม่ให้เข้าสู่ปั๊มน้ำและเครื่องเติมอากาศ เพราะหากมีเศษขยะขนาดใหญ่เข้าไปในท่อของปั๊มน้ำหรือระบบท่อน้ำอาจไปติดอยู่ภายในและทำให้เกิดการอุดตันของทางเข้า-ออกของน้ำและทางเข้า-ออกของอากาศส่งผลให้น้ำและอากาศไหลเวียนไม่สะดวก และยังสร้างความเสียหายให้กับชิ้นส่วนภายในของเครื่องปั๊มน้ำ เครื่องเติมอากาศได้ เพราะอาจมีสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนที่ติดมากับเศษขยะได้ทำให้การทำงานผิดพลาดได้


2.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย เครื่อง Bar Screen เมื่อกรองเอาเศษขยะที่มีขนาดใหญ่ออกจากน้ำเสียแล้ว น้ำเสียที่เหลือจะถูกผลักให้เข้าไปยังส่วนต่อไปของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียจะสามารถใช้งานได้ดีก็ต่อเมื่อน้ำเสียไม่มีเศษขยะขนาดใหญ่อยู่ในระบบ เนื่องจากหากมีเศษขยะในระบบบำบัดน้ำเสียจะส่งผลต่อคุณภาพของน้ำเพราะเศษขยะอาจไปติดกับพัดลมของปั๊มน้ำหรือเครื่องเติมอากาศที่จะทำให้ประสิทธิภาพของการสูบน้ำและการเติมอากาศลดลงโดยเฉพาะการเติมอากาศที่มีผลต่อคุณภาพของน้ำเสียหลังการบำบัดโดยตรง และการที่เครื่อง Bar Screen ได้กรองเอาเศษขยะออกยังช่วยให้ลดตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียและช่วยทำให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย


3.ช่วยทำให้น้ำเสียมีคุณภาพที่ดีขึ้น เมื่อระบบบำบัดน้ำเสียปราศจากเศษขยะจะทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลทำให้ได้น้ำที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพราะหากมีเศษขยะปะปนไปกับน้ำเสียในขั้นตอนต่าง ๆ นั้นหมายความว่าน้ำเสียจะถูกบำบัดไปพร้อมกับเศษขยะที่มีความปนเปื้อนจึงทำให้ได้คุณภาพของน้ำหลังทำการบำบัดที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน อีกทั้งหากเศษขยะปะปนอยู่กับน้ำเสียในเครื่องเติมอากาศจะทำให้น้ำเสียที่ถูกปรับปรุงคุณภาพโดยการเติมอากาศแล้วเกิดการปนเปื้อนอีกครั้งซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของน้ำโดยตรง ดังนั้นการที่เครื่อง Bar Screen ได้กรองเอาเศษขยะออกไปตั้งแต่น้ำเสียจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจึงสามารถช่วยทำให้ได้น้ำหลังการบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น


4.ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม หากน้ำเสียที่ถูกบำบัดในระบบน้ำเสียที่มีเศษขยะปะปนอยู่ในระบบจะทำให้ได้น้ำที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อถูกปล่อยออกมาสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติมีการปนเปื้อนทำให้กลายเป็นมลพิษทางน้ำ ซึ่งส่งผลทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติกลายเป็นน้ำเสียในที่สุด แต่เมื่อมีเครื่อง Bar Screen ซึ่งช่วยกรองเศษขยะออกจากน้ำเสียจึงช่วยทำให้ได้น้ำเสียหลังการบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพ เมื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติจึงไม่ทำให้มีการปนเปื้อนในน้ำซึ่งเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี


Bar Screen เป็นอุปกรณ์กรองขยะที่สำคัญสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพราะช่วยกรองเศษขยะออกจากน้ำเสียก่อนเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป ทำให้ได้น้ำที่ผ่านการบำบัดมีคุณภาพดีตามมาตรฐาน Bar Screen มีหลายประเภท ขนาด และวัสดุที่แตกต่างกัน การเลือกใช้จึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำเสีย รวมถึงความยากง่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา สิ่งสำคัญคือ Bar Screen ต้องได้มาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้กรองเศษขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดังนั้น การเลือกซื้อ Bar Screen จากผู้ผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จะช่วยรับประกันคุณภาพ ได้ตั้งแต่เริ่มต้น ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียทุกประเภท รวมถึง Bar Screen ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีวิศวกรดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพสูงสุด


สนใจเครื่องมือบำบัดน้ำเสีย หรือสินค้าอื่นๆ ติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย


ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page