top of page
ค้นหา
  • hydrosys

Rotary Screen คุ้มค่าแก่การลงทุนกับการบำบัดน้ำเสียในชุมชนไหม

Rotary Screen คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และคุ้มค่าหรือไม่กับการใช้งานในชุมชน


น้ำ คือทรัพยากรสำคัญที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยู่กับน้ำ ซึ่งปัจจุบันในชุมชนต่าง ๆ ทั้งเล็กและใหญ่เองก็ยังคงมีวิถีที่ใกล้ชิดกับน้ำอย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือต่างจังหวัดก็ตาม เพราะฉะนั้นการวางแผนสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่ดีและมีคุณภาพจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ซึ่ง Rotary Screen ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบำบัดน้ำเสียเป็นอย่างมาก


ในวันนี้เราจะมีทำความรู้จักกับ Rotary Screen ให้มากขึ้นว่าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และคุ้มค่าหรือไม่กับการลงทุนเพื่อการบำบัดน้ำเสียในชุมชน


Rotary Screen คืออะไร


เครื่องแยกขยะ หรือ Rotary Screen เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานควบคู่ไปกับระบบบำบัดน้ำเสีย เพิ่มปริมาณน้ำสะอาด และทำให้ออกซิเจนในน้ำสูงขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปบำบัดในขั้นตอนต่อไป และยังทำให้สามารถนำน้ำที่คัดกรองขยะออกมานำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ด้วย


Rotary Screen ออกแบบมาเพื่อแยกเศษขยะชิ้นเล็กออกจากน้ำ เป็นขั้นตอนแรกในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย นิยมติดตั้งในโรงงาน โรงพยาบาล พื้นที่อุตสาหกรรม ไปจนถึงแหล่งชุมชน เครื่องแยกขยะนี้สามารถแยกเศษอาหาร กากอาหาร ชิ้นส่วนขยะมูลฝอย เศษผ้า กระดาษ ไปจนถึงเศษขยะอื่น ๆ จากแหล่งน้ำเสียได้เป็นอย่างดี


หลักการทำงานของ Rotary Screen คือการปั๊มน้ำและหมุนเพื่อให้นำไหลผ่านตะแกรง จากนั้นน้ำเสียจะไหลผ่านและกรองเศษขยะที่มากับน้ำเอาไว้ด้วยตะแกรงของเครื่อง ส่วนน้ำที่ปราศจากเศษขยะปนเปื้อนแล้วจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดในขั้นต่อไป โดยขนาดของตะแกรงมีหลายขนาด สามารถเลือกใช้เพื่อกรองเศษขยะต่าง ๆ ตามความเหมาะสมได้


นอกจากนี้การออกแบบอันทันสมัยของ Rotary Screen ยังมีจุดเด่นอยู่ที่ส่วนปลายอีกด้านของตะแกรงที่มีใบมีดช่วยปาดตะกอนออกจากผิวของตะแกรง นอกจากนี้ยังมีระบบน้ำช่วยชำระล้างหน้าตะแกรงเพื่อให้ตะแกรงสะอาด ช่วยแยกเศษขยะ และลดการเกิดปัญหาการอุดตันของช่องตะแกรง


Rotary Screen มีความสำคัญต่อระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมาก เพราะเป็นขั้นตอนแรกของการบำบัดน้ำเสีย ช่วยแยกเศษขยะต่าง ๆ ออกจากน้ำเสีย เป็นการเตรียมน้ำเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูแหล่งน้ำของชุมชน และยังช่วยรักษาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกันได้เป็นอย่างดี


ข้อดีของการใช้งาน Rotary Screen


1.ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้งาน Rotary Screen ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญให้การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลา และคุ้มค่ามากขึ้น


2.ช่วยลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย

การคัดแยกขยะและสิ่งเจือปนต่าง ๆ ออกจากน้ำก่อนเข้าสู่กระบวนการบำบัดมีส่วนสำคัญอย่างมากในการยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ต้องใช้เพื่อบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ Rotary Screen ยังช่วยลดการเกิดปัญหาเครื่องจักรอุดตันหรือพังเพราะขยะเจือปน จึงช่วยลดต้นทุนการซ่อมบำรุงได้อีกด้วย


3.ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เครื่องคัดแยกขยะหรือ Rotary Screen มีส่วนช่วยลดการเกิดขยะหมักหมม ลดการปนเปื้อน และการสะสมของเชื้อโรค มีส่วนช่วยลดการปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนขยะกลับสู่ชุมชนและธรรมชาติ จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต่อชุมชน และยังช่วยรักษาคุณภาพของทรัพยากรน้ำได้เป็นอย่างดี


4.ทำให้อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียขั้นต่อไปทำงานได้เต็มดีขึ้น

อย่างที่เรากล่าวไปแล้วว่าการใช้งาน Rotary Screen จะช่วยกรองและคัดแยกขยะออกจากน้ำก่อนที่น้ำนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการบำบัดต่อ ๆ ไป เพราะฉะนั้นการทำงานของเครื่องจักรในขั้นตอนอื่น ๆ จึงทำงานได้ดีขึ้น ลดการอุดตันของขยะและการขวางทางเดินน้ำ


5.ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย

Rotary Screen มีส่วนช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้จากขยะปนเปื้อนหรือเศษวัสดุต่าง ๆ เข้าไปอุดตันระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีต่าง ๆ ที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำ เศษขยะ หรือบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ


6.ทำงานง่าย ใช้งานสะดวก

Rotary Screen นั้นมีการทำงานแบบอัตโนมัติ ทำให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวก อีกทั้งยังสามารถกรองขยะได้ทุกรูปแบบและทุกขนาดอีกด้วย


Rotary Screen คุ้มค่ากับการลงทุนบำบัดน้ำเสียในชุมชนหรือไม่


เมื่อพิจารณาจากข้อดีและประโยชน์ต่าง ๆ ของ Rotary Screen แล้วจะพบว่าการลงทุนติดตั้งเครื่องคัดแยกขยะหรือ Rotary Screen นั้นมีความคุ้มค่าอย่างมากสำหรับระบบการบำบัดน้ำเสียในชุมชน เพราะนอกจากจะช่วยคัดกรองขยะทุกขนาดออกจากน้ำแล้ว ยังทำให้การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการซ่อมบำรุงในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

กระบวนการบำบัดน้ำเสียนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นการเลือกอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมจึงช่วยให้การบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพ พร้อมปล่อยน้ำดีกลับคืนสู่แหล่งธรรมชาติหรือชุมชน ซึ่ง Rotary Screen ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญและถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับการบำบัดน้ำเสียในชุมชน เพราะข้อดีมากมายหลายประการดังที่เรากล่าวไปข้างต้นนั่นเอง


มองหา Rotary Screen และอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียครบวงจรที่ Hydro System Supply


ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย คือผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย ( WASTE ) ระบบบำบัดน้ำเสีย screw press Rotary Screen และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ( Process ) พร้อมนำเข้าอุปกรณ์คุณภาพสูงจากต่างประเทศ และมีบริการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อหน่วยงาน องค์กร ทั้งของรัฐและเอกชนแบบครบวงจร

ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี เรามีความเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องมือบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียทุกประเภท บริการแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษาเรื่องการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย อีกทั้งยังมีบริการรับผลิต จัดหาอุปกรณ์ตามที่ลูกค้าต้องการ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมการดูแลหลังการขายที่ครอบคลุม เพื่อให้ลูกค้าของเรามีระบบบำบัดน้ำเสียคุณภาพสูงตามที่ต้องการ พร้อมการันตีคุณภาพมาตรฐานสากล


สนใจเครื่องมือบำบัดน้ำเสีย หรือสินค้าอื่นๆ ติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย


ดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page