top of page
ค้นหา
  • hydrosys

ทริคการดูแลเครื่องบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

อัปเดตเมื่อ 18 ม.ค.

วิธีการดูแลเครื่องบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสทิธิภาพ


ปัจจุบันในหลากหลายครัวเรือนจำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งช่วยให้น้ำเสียที่ได้ถูกใช้งานนั้นได้รับการบำบัดเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในภาคธุรกิจยิ่งต้องจำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา เพราะน้ำที่ถูกใช้ในกระบวนการผลิต หรือ ใช้งานในภาธุรกิจนั้นย่อมปนเปื้อนสิ่งต่างๆจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการบำบัดก่อนปล่อยสู่ชุมชน ดังนั้นการดูแลรักษาเครื่องบำบัดน้ำเสียจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับวิธีการดูแลเครื่องบำบัดน้ำเสียอย่างไรให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพกันระบบบำบัดน้ำเสีย คือ ระบบการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรือ เกิดจากกิจวัตรประจำวันของประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชน หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยต่างๆ ให้หมดไป ซึ่งทำให้มีปริมาณสิ่งปนเปื้อนในน้ำลดลงจนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม อาคารที่พักอาศัยต่างๆ และ พื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น


ระบบบำบัดน้ำเสียนั้นแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้


1.บำบัดน้ำเสียในแหล่งชุมชน เป็นการแบ่งตามประเภทของแหล่งน้ำ ซึ่งปริมาณน้ำเสียจากแหล่งชุมชนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีปริมาณสารอินทรีย์ปะปนอยู่ในแหล่งน้ำซึ่งสามารถวัดค่า BOD ได้ประมาณ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับกรรมวิธีในการบำบัดน้ำเสียจะใช้วิธีการทางชีวภาพ คือ การนำแบคทีเรียมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียนั้นเอง2.บำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำเสียประเภทนี้นั้นจะมีสิ่งปนเปื้อนค่อนข้างสูงทั้งนี้ สิ่งสกปรกและ สารปนเปื้อนดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งการบำบัดด้วยกรรมวิธีทางชีวภาพเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เนื่องจากสารเคมี และ สารละลายไม่สามารถกำจัดให้หมดไปด้วยกรรมวิธีดังกล่าวได้ ดังนั้น ระบบการบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมจึงต้องอาศัยวิธีการทางเคมีที่มีความยุ่งยาก และ ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยจำเป็นต้องใช้เครื่องบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะนั้นเอง


เทคนิคการดูแลเครื่องบำบัดน้ำเสีย


เนื่องจากเครื่อบำบัดน้ำเสียนั้นจำเป็นที่จะต้องทำงานเต็มระบบตลอดเวลาซึ่งเป็นระบบที่อาศัยการดูแลรักษาให้ดี จึงต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้


1.ดูแล และ ควบคุมการระบายน้ำของเครื่องบำบัดน้ำเสียอยู่อย่างสม่ำเสมอให้การไหลของน้ำนั้นไม่มีอะไรมาติดขัด


2.ควรตัดหญ้ารอบๆคันบ่อบำบัดน้ำเสียอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันสิ่งปนเปื่อนต่างๆลงไปในบ่อบำบัดเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งสกปรงลงไปในเครื่องบำบัดน้ำเสียนั้นเอง


3.การตรวจสอบสภาพของท่อส่งน้ำเสีย สภาพบ่อ และ เครื่องมือต่าง ๆ อีกทั้งต้องหมั่นตรวจสอบการรั่วซึมทุกวัน เพื่อทำการหาจุดบกพร่อง และ ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนได้ทันที


4.อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของระบบบำบัดน้ำเสียนั้นประมาณ 10-15 ปี โดยทุก ๆ 5-6 ปี ควรมีการลอกตะกอนไปกำจัด หรือ นำบ่อบำบัดไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ในทุกๆ 15 ปี ด้วยสภาพดินที่บดอัดจะมีการคลายตัวทำให้บ่อเกิดรั่วซึมมากขึ้น ดังนั้น เมื่อครบกำหนดอายุแล้วควรระบายน้ำออกเพื่อตากบ่อ และ บดอัดใหม่ มิฉะนั้นจำทำให้เครื่องบำบัดน้ำเสียทำงานมากขึ้นเนื่องจากมีสิ่งสกปรกปนเปื่อนภายในบ่อเป็นจำนวนมากนั้นเอง


สุดท้ายในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และ เครื่องบำบัดน้ำเสีย ให้ได้ประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม โรงงานผลิต และ ประชาชน ร่วมมือกันไม่ปล่อยน้ำเสีย น้ำที่เป็นพิษ ลงสู่ลำคลอง แม่น้ำโดยจะต้องหาวิธีการในการกำจัดน้ำเสียให้ได้ประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษทางสายน้ำ และ ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ดังนั้นหากต้องการมองหาเครื่องบำบัดน้ำเสียที่มีประสทิธิภาพ อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเราขอแนะนำ Hydro System Supply จำหน่ายอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียทุกประเภท ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า เครื่องมือบำบัดน้ำเสียไม่ว่าจะเป็น Fliter Press , submersible mixer , เครื่องรีดตะกอน (screw press) , Micro Bubble Pump , Membrane Bio Reactor ฯลฯ สินค้าผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มั่นใจได้ว่าปลอดภัย และ มีประสิทธิภาพสูงจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถรักษาวิถีชุมชนโดยรอบไม่ให้ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียปนเปื้อนอย่างแน่นอน


สนใจเครื่องมือบำบัดน้ำเสีย หรือสินค้าอื่นๆ ติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page