top of page
ค้นหา
 • hydrosys

เครื่องรีดตะกอน (Screw Press) มาตรฐานที่มาพร้อมคุณภาพ

ทำไมต้องเลือกเครื่องรีดตะกอน (Screw Press) กับ ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย


น้ำเสียเป็นน้ำที่เป็นอันตรายทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตเพราะน้ำเสียเป็นน้ำที่มีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก สารอินทรีย์ และสารเคมี ที่ทำให้น้ำมีคุณสมบัติที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ โดยน้ำเสียมาทั้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม หรือการเกษตร ซึ่งในปัจจุบันน้ำเสียมีปริมาณมากขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจจึงทำให้ชุมชนมีขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรมมีมากขึ้น จึงก่อให้เกิดระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นมาเพื่อใช้ในการกำจัดสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำให้น้ำกลับมามีคุณภาพและมาตรฐานที่จะสามารถปล่อยสู่ธรรมชาติหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกทั้งยังช่วยลดการทรัพยากรน้ำในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์ก่อขึ้น โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำจำนวนมากในการผลิตสินค้า ระบบบำบัดน้ำเสียจะช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตเพราะสามารถหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งในขั้นตอนของระบบบำบัดน้ำเสียก่อนจะปล่อยน้ำออกสู่ธรรมชาติหรือนำมาหมุนเวียนมาใช้ใหม่ได้ จะต้องมีการกำจัดตะกอนในน้ำออกก่อนซึ่งเกิดจากขั้นตอนการบำบัดน้ำไม่ว่าจะแบบชีวภาพหรือสารเคมี เครื่องรีดตะกอนจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญในระบบบำบัดน้ำเสียที่ช่วยในการแยกตะกอนและน้ำให้ออกจากกัน


ซึ่งเครื่องรีดตะกอนมีด้วยกัน 4 ประเภท คือ Filter Press , Belt Press , Decanter Press และ Screw Press แต่ประเภทสามารถรองรับความหลากหลายของตะกอนได้และยังช่วยประหยัดทั้งต้นทุนและพลังงานคือ เครื่องรีดตะกอนแบบ Screw Press เป็นเทคโนโลยีที่มาแก้ไขปัญหาของเครื่องรีดตะกอนประเภทต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี


เครื่องรีดตะกอน (Screw Press) ขนาดกะทัดรัดที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ

เครื่องรีดตะกอน (Screw Press) เป็นประเภทของเครื่องรีดตะกอนที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเครื่องรีดตะกอนในรุ่นแรก ๆ สามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทที่มีปัญหาเรื่องตะกอนที่มีมากเกินไปและระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องรีดตะกอน (Screw Press) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานจะช่วยให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพ ช่วยลดทุนต้นของธุรกิจ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย


การทำงานของเครื่องรีดตะกอน (Screw Press)

เป็นการแยกตะกอนและน้ำออกจากกันจากการเคลื่อนที่ด้วยสกรูหรือเดือย ซึ่งตะกอนที่ถูกปรับสภาพแล้วจะไหลเข้าไปในห้องกรองจากถังจับตะกอน และจะถูกทำให้เคลื่อนที่ผ่านชุด Moving and Fixed Rings ซึ่ง Rings ช่วยทำให้น้ำแยกออกจากตะกอนโดยผ่านช่องว่างเล็ก ๆ ระหว่าง Rings จะแคบลงเรื่อย ๆ แรงกดดันต่อตะกอนจึงสูงขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากนั้นน้ำจะถูกแยกออกจากตะกอนและไหลออกจากช่องว่างระหว่างชุด Moving and Fixed Rings ซึ่งตะกอนจะถูกรีดจนตะกอนแห้งกลายเป็นกากตะกอน กากตะกอนที่กรองแล้วจะถูกดันไปข้างหน้าและระบายออกจากส่วนท้ายในที่สุด ซึ่งการเคลื่อนที่ของชุด Moving and Fixed Rings นอกจากจะใช้ในการรีดตะกอนแล้วยังช่วยทำความสะอาดช่องว่างระหว่างวงแหวนช่วยป้องกันการอุดตันของเครื่องรีดตะกอนได้อีกด้วย


เครื่องรีดตะกอน (Screw Press) จากไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดตะกอน


เครื่องรีดตะกอน (Screw Press) ของไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย เป็นเครื่องรีดตะกอนที่มีทั้งคุณภาพและมาตรฐาน ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงและผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จึงการันตีได้ถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน มีคุณสมบัติที่โดดเด่นดังนี้

 1. สามารถรองรับของแข็งที่มีความเข้มข้นได้ถึง 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร - 50,000 มิลลิกรัม/ลิตร

 2. มีชุด Moving and Fixed Rings จึงทำให้สามารถทำความสะอาดได้ตลอดเวลาที่ใช้งานจึงไร้การอุดตันจากตะกอน

 3. มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วต่ำจึงทำให้มีเสียงที่เบาเวลาทำงานและยังช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วย

 4. ทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบจึงง่ายต่อการใช้งาน และสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 5. ขนาดของเครื่องมีขนาดเล็กจึงประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง

 6. ไม่มีกลิ่นพึงประสงค์เพราะเป็นระบบปิด

 7. ประหยัดน้ำเพราะใช้สเปรย์แบบฝอยทำให้ล้างได้อย่างทั่วถึงและสามารถใช้กับแรงดันน้ำประปาได้

 8. มีขนาดกะทัดรัด จึงใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย

 9. ง่ายในการดูแลรักษา เพราะมีอายุการใช้งานมากกว่า 10,000 ชั่วโมง

 10. สามารถรีดตะกอนให้แห้งได้มากกว่าเครื่องรีดตะกอนประเภท Belt Press

นอกจากนั้นเครื่องรีดตะกอน (Screw Press) ของไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย ยังมีการติดตั้งชุด Flocculation Tank หรือ ถังเตรียมตะกอน ซึ่งถังเตรียมตะกอนนี้จะมีการเติมสาร Flocculant หรือสารจับตะกอน เพื่อให้เกิดการรวมตัวของเนื้อตะกอนก่อนถูกส่งไปยังเครื่องรีดตะกอน การติดตั้งชุด Flocculation Tank จะทำให้รีดตะกอนที่มีความเข้มข้นสูงได้ ด้วยประสบการณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียกว่า 25 ปี เราจึงมีความเชี่ยวชาญในระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งการติดตั้งและการวางระบบด้วยช่างมืออาชีพภายใต้มาตรฐานที่กำหนด นอกจากนั้นยังจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียตามที่ลูกค้าต้องการพร้อมบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมวิศวกรเฉพาะทางโดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลายมีลูกค้ามากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น BG, Genco, American standard, บริษัทเอกรัตน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด, Sea Foods Enterprises Ltd., กฟผ., Kohler, LA Bicycle และ เสริมสุข เป็นต้น


สนใจเครื่องมือบำบัดน้ำเสีย หรือสินค้าอื่นๆ ติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย


ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page