top of page
ค้นหา
  • hydrosys

เครื่องแยกขยะ (Rotary Screen) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ตัวช่วยเพิ่มความเป็นมิตรให้กับสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของเครื่องแยกขยะ (Rotary Screen) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ!


ในปัจจุบันมักจะพบเห็นกับปัญหาเกี่ยวกับปริมาณการปนเปื้อนของแหล่งน้ำและจำนวนขยะของเสียที่ปะปนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นปริมาณที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดปัญหาบานปลายตามมามากมายทั้งต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์น้ำ รวมไปถึงมนุษย์กันเองที่เริ่มได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการได้รับเชื้อโรคต่าง ๆ ที่มีการแพร่จากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ น้ำที่แจกจ่ายให้อุปโภคบริโภคมีสารปนเปื้อนหรือลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น สี กลิ่น และ รสชาติ จึงได้มีการใช้งานเครื่องแยกขยะ (Rotary Screen) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียเข้ามาเพื่อเข้ามาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำสะอาดให้มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นและเหมาะแก่การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมต่อไป


เครื่องแยกขยะ (Rotary Screen) นั้นค่อนข้างมีความสำคัญต่อระบบการฟื้นฟูสภาพของแหล่งน้ำเป็นอย่างมาก ถือเป็นส่วนช่วยที่สำคัญในการพัฒนาให้ระบบการบำบัดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น อีกทั้งยังมีความสำคัญในหลากหลายด้านของการใช้งาน เช่น

  1. ป้องกันการตันและการกีดขวาง เครื่องแยกขยะ (Rotary Screen) จะคอยช่วยกรองขยะและวัตถุต่าง ๆ ขนาดใหญ่ที่อาจก่อให้เกิดการอุดตันหรือการกีดขวางทิศทางการระบายน้ำหรือการหมุนเวียนของระบบบำบัดน้ำเสีย หากไม่มีเครื่องแยกวัตถุเหล่านี้ออกมา อาจทำให้เกิดการอุดตันในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์บำบัดอื่น ๆ ได้ ทำให้เส้นทางการเดินของน้ำมีความล่าช้า หรือมีความผิดปกติซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานหรือกระบวนการผลิตต่อไปได้

  2. เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด สำหรับการแยกขยะและวัตถุสิ่งแวดล้อมที่ไม่ควรมีให้ขจัดออกจากน้ำเสียนั้น Rotary Screen จะมีส่วนช่วยที่สำคัญส่งผลให้กระบวนการบำบัดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยลดความซับซ้อนในขั้นตอนการบำบัดให้น้อยลง ถือเป็นการประหยัดระยะเวลาที่คุ้มค่า

  3. ประหยัดค่าใช้จ่าย การป้องกันการอุดตันและการกีดขวาง จะช่วยลดความเสี่ยงของการเสียหายของเครื่องจักรลงได้ มีแนวโน้มที่จะต้องสูญเสียค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ลดน้อยลงได้ นอกจากนี้เครื่องแยกขยะ (Rotary Screen) ยังมีส่วนช่วยทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น

  4. ป้องกันภัยต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องแยกขยะจะช่วยป้องกันการปล่อยขยะที่มีการลอยตัวหรือสารต่าง ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งมีชีวิตในน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ถือว่าเครื่องแยกขยะ (Rotary Screen) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียนั้นช่วยแยกขยะเพื่อนำไปคัดแยกลดการปนเปื้อนสะสมและหมักหมมของเชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ

  5. เพิ่มความสามารถของการทำงาน ขยะและสิ่งปนเปื้อนที่ถูกกรองออกจากน้ำเสียโดยเครื่องแยกขยะ (Rotary Screen) จะช่วยให้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตอนการบำบัดต่อไปทำงานได้มีเต็มประสิทธิภาพ เพราะเป็นการช่วยลดโอกาสที่เศษขยะหรือสิ่งสกปรกจะเข้าไปอุดตันหรือปิดกั้นทางเดินของน้ำได้

  6. ความปลอดภัย เครื่องแยกขยะ (Rotary Screen) เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดจากขยะหรือวัตถุสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากับระบบบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสารเคมีที่ติดมากับเศษขยะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ หรือถุงสารเคมีบางชนิด ที่อาจมีการคงค้างของสารอันตรายเหล่านั้นไม่ให้มีการเจือจางลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

  7. การทำงานอัตโนมัติ เครื่องแยกขยะ (Rotary Screen) หลาย ๆ เครื่องมักมีการทำงานแบบอัตโนมัติ ทำให้การบำรุงและดูแลรักษาได้ง่าย รวมทั้งยังมีการใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถคัดกรองเศษขยะทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้อย่างมีดี อีกทั้งยังสามารถสกัดชิ้นขยะทุกรูปทรงได้อย่างอยู่หมัด!


ปัญหาของเครื่องแยกขยะ (Rotary Screen) ที่มักพบได้บ่อย!

เครื่องแยกขยะ (Rotary Screen) หลายคนอาจจะคำนึงถึงแต่ข้อดีของเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้ จนเผลอมองข้ามกับปัญหาในการใช้งานที่ค่อนข้างสำคัญและมักถูกละเลยอยู่เสมอไป อย่างเช่น การทำงานในการดักจับวัตถุที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ในเครื่องแยกขยะบางรุ่น ซึ่งตัวเครื่องอาจจะทำได้ไม่ดีนักจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ เมื่อมีวัตถุขนาดเล็กที่เล็ดรอดจากกระบวนการดักจับเข้าไปสู่ระบบบำบัดทำให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตและส่งผลเสียโดยตรงกับตัวระบบการปฏิบัติงานในระยะยาวอย่างชัดเจน และในส่วนของการสึกกร่อนและการแตกหักของชิ้นส่วนต่าง ๆ จากการใช้งานก็ถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุปัญหาที่มักพบได้อยู่บ่อยครั้ง หากขาดการตรวจสอบและขาดการบำรุงรักษาจากผู้เชี่ยวชาญอยู่เสมอ


นอกจากนี้ยังมักพบปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติงานหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของตัวบุคคล ซึ่งเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ส่งผลให้เครื่องแยกขยะ (Rotary Screen)ได้รับความเสียหายหรือทำงานได้ไม่มีดีเท่าไรนัก ในส่วนของพลังงานก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องคำนึงถึง เนื่องจากเครื่องแยกขยะบางรุ่นเป็นเวอร์ชันเก่าจะมีหลายส่วนที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาจนกลายเป็นรุ่นที่ดีที่สุดที่เหมาะแก่การใช้งานในปัจจุบัน จึงอาจแลกมาด้วยการใช้พลังงานที่มากเกินความจำเป็น ทำให้ในหลาย ๆ ครั้งต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมได้

หากคุณกำลังมองหาแหล่งจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียที่มั่นใจได้ว่าจะให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ Hydrosysเราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจรทุกชนิด ตั้งแต่การให้คำปรึกษา จัดจำหน่ายเครื่องแยกขยะ (Rotary Screen) , Static Screen , Bar Screen และอุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงมีบริการหลังการขาย เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและการใช้งานในระยะยาว สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับแต่สินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า


สนใจเครื่องมือบำบัดน้ำเสีย หรือสินค้าอื่นๆ ติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย


ดู 112 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page