top of page
ค้นหา
 • hydrosys

บริการระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร กับ hydrosys

อัปเดตเมื่อ 1 ก.ย. 2566

hydrosys แก้ไขปัญหาด้านระบบบำบัดน้ำเสียที่ตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพ


ปัจจุบันนี้คุณภาพของน้ำมีความเสื่อมโทรมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทิ้งน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ รวมถึงสารพิษลงสู่แหล่งน้ำจำนวนมาก นอกจากนี้พฤติกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยมาจากอาคารบ้านเรือนที่มีผู้อาศัยจำนวนมาก และการระบายน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ จึงมีการกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง หลักการควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ และกฎหมายนั้นกำหนดให้มีการจัดระบบหรือ อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย และต้องมีการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานก่อนระบายน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ หรือระบบชลประทาน เพื่อลดปัญหามลพิษทางน้ำจนเกิดแหล่งน้ำเน่าเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก มาลองดูกันว่าระบบบัดน้ำเสียนั้นคืออะไร


ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นกระบวนการที่กำจัดสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรือเกิดจากการดำเนินชีวิตประจำวันของคนที่อาศัยอยู่ตามแหล่งชุมชนหรือแหล่งที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ซึ่งน้ำเสียมีการปนเปื้อนจากหลายรูปแบบ ดังนั้นแล้วการบำบัดน้ำเสียขึ้นอยู่กับประเภทหรือชนิดของน้ำเสียและแหล่งน้ำทิ้ง โดยระบบบำบัดน้ำเสียในปัจจุบันนี้มีด้วยกันหลายระบบ


 1. ระบบบำบัดทางกายภาพ คือ ระบบบำบัดน้ำเสียโดยการกรอง การตกตะกอน ถังดักไขมัน

 2. ระบบบำบัดทางเคมี คือ ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยการเพิ่ม-ลดประจุไฟฟ้าอิเล็กตรอน

 3. ระบบบำบัดชีวภาพ คือ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน และไม่ใช้ออกซิเจน

ด้วยมาตรการหรือข้อกฎหมายจากทางภาครัฐการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ ระบบบำบัดน้ำเสียจึงป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง การเลือกใช้อุปกรณ์และการบริการเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพจะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสิ่งปนเปื้อนหรือสารพิษเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจปนเปื้อนมากับน้ำที่ต้องระบายทิ้ง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์และระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งนี้ด้วยขั้นตอนและวิธีการบำบัดน้ำเสียนั้นมีหลายขั้นตอนและมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำเสีย การเลือกใช้บริการจาก hydrosys จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมาก มาลองดูกันว่าทำไมต้องเลือกใช้บริการ hydrosys


ทำไมต้องเลือกใช้บริการอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียกับ hydrosys

hydrosys เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียที่ครบวงจรได้มาตรฐาน ซึ่งรับปรึกษา แก้ไขปัญหา ออกแบบ พร้อมบริการหลังการขาย มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี โดยมีการบริการที่หลากหลายรูปแบบดังนี้

 1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบบำบัดน้ำเสียให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 2. hydrosys รับผลิตและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย

 3. จัดหาและนำเข้าอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียจากต่างประเทศที่ได้มาตรฐานสากลและตอบโจทย์ตรงต่อความต้องการสินค้าของ hydrosys นั้นมีความหลากหลาย ครอบคลุมทั้งบริการและอุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียนั้น สามารถแบ่งตามประเภทของสินค้าได้ดังนี้

 1. Pretratment เป็นอุปกรณ์สำหรับปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจะช่วยแยกปฏิกูลหรือสิ่งที่ยากต่อการบำบัดออกก่อนทำการบำบัดน้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็นน้ำทิ้งการปลอกลอกเยื่อกระดาษ น้ำทิ้งจากการแปรรูปผักผลไม้ เบเกอรี่ และเนื้อสัตว์ รวมถึงการแยกหรือรีไซเคิลน้ำมันหรือจาระบีที่ใช้แล้ว เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยทุ่นแรงเพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้ไวขึ้น ได้แก่ Static Screen, Rotary Screen, Micro Bubble Pump, Internal Screen, Fine Screen, Dissolved Air Flotation Unit, Automatic polymer preparation unit เป็นต้น

 2. Tratment เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการขจัดสิ่งสกปรกในการผลิตของระบบบบำบัดน้ำเสีย ช่วยในการปรับสมดุลของน้ำเสียด้วยการผสมหรือเติมอากาศเข้าไปในน้ำ หรือช่วยในเคลื่อนย้ายน้ำจากแหล่งต่างๆ มาผ่านกระบวนบำบัดน้ำเสีย เพื่อแจกจ่ายปยังส่วนต่างๆ มากขึ้น ได้แก่ Surface Aerator, Submerisible Mixer, Submerisible Flow Propeller, Hydroboloid Mixer, Flexible PVDF Membrane (UF Filtration) เป็นต้น

 3. Dewatering เป็นเครื่องรีดตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย จะช่วยในการแยกตะกอนออกจากน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการ Dewatering มีวิธีการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการน้ำออกจากตะกอน การทำให้ตะกอนแห้ง การกำจัดความชื้นออกจากตะกอน การหมุนเหวี่ยงเพื่อแยกของแข็งออกจากของเหลว ได้แก่ Belt Press, Low Temperature Belt Dryers, Decanter Machine, Filter Press, Screw Press เป็นต้น

 4. Equipment เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อช่วยให้การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ปั๊มหอยโข่งและปั๊มไดอะแฟรม ซึ่งมีด้วยกันหลายแบบดังนี้ End Suction Certifugal Pump, Multistate Pump, Waswater Grinder, Submersible Pump, Self Priming Pump, Dosing Pump, Diaphragm Pump, Root Air Pump เป็นต้น โดยปั้มเหล่านี้มีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกัน สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม


ระบบบำบัดน้ำเสียมีหลากหลายวิธีและขั้นตอนในการบำบัด ขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดของน้ำเสีย การเลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมจะช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

Hydrosys ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือบำบัดน้ำเสีย ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำอุปกรณ์และวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ


เรามั่นใจว่าจะสามารถตอบโจทย์เรื่องระบบบำบัดน้ำเสียของคุณได้อย่างครบครัน รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน


สนใจเครื่องมือบำบัดน้ำเสีย หรือสินค้าอื่นๆ ติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย


ดู 25 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page