top of page
ค้นหา
  • hydrosys

ข้อดีของเครื่อง Surface Aerator

บำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องมือ Surface Aerator ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมและแหล่งน้ำที่ดี


ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือการบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งที่ควรคำนึงในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เนื่องจากน้ำเสียสามารถทำลายระบบนิเวศและยังสร้างกลิ่นไม่พึงประสงค์ บรรยากาศที่ไม่น่ามอง และน้ำเสียนั้นไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก โดยน้ำเสียดังกล่าวมาจากหลายแหล่งด้วยกัน ทั้งในชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและใหญ่ มีการใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ดังนั้นเครื่องมือบำบัดน้ำเสียจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อบำบัดก่อนปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งธรรมชาติ


ข้อดีของการมีเครื่องมือบำบัดน้ำเสียที่ดี


1. นำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่

น้ำที่ได้ผ่านเครื่องมือบำบัดน้ำเสียจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของน้ำประปาได้ ซึ่งเป็นการหมุนเวียนพลังงานน้ำที่ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติในอีกทางหนึ่ง


2. สร้างคุณภาพแหล่งน้ำให้ดีขึ้น

หากมีเครื่องมือบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม จะช่วยสร้างทัศนียภาพและการอยู่ร่วมกันให้ดีขึ้น น้ำจากทะเล แม่น้ำ หรือคลอง จะทำให้คนที่อาศัยบริเวณนั้นสามารถทำกิจกรรมทางน้ำได้เพิ่มขึ้น เช่น เล่นน้ำ ลอยกระทง หรือสัญจรทางน้ำได้อย่างสบายใจ รวมถึงยังช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสัตว์น้ำหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในพื้นที่แหล่งน้ำเหล่านั้นได้ ทำความรู้จักเครื่องมือบำบัดน้ำเสีย Surface Aerator ตัวช่วยสำคัญในการบำบัดน้ำเสีย การใช้เครื่องมือบำบัดน้ำเสีย มักจะมีการเพิ่มเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำเข้าไป (Surface Aerator) เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำเป็นอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียที่เพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำในสระโดยการหมุนน้ำขึ้นเหนือพื้นผิว สิ่งนี้ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของน้ำและระดับออกซิเจน ให้เพียงพอต่อการใช้งานของเชื้อในระบบบำบัด


เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ (Surface Aerator) มีข้อดีอย่างไร?


เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัด เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบ่อเลี้ยงเชื้อ ด้วยการเติมอากาศลงในน้ำ จะสามารถช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนในน้ำ ลดความเสี่ยงของอาการออกซิเจนไม่เพียงพอต่อระบบ


เครื่องเติมอากาศในเครื่องมือบำบัดน้ำเสีย


เครื่องเติมอากาศในเครื่องมือบำบัดน้ำเสีย หรือ Surface Aerator นอกจากจะทำหน้าที่เพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้ว ยังทำให้เกิดการกวนผสมของน้ำในบ่อทำให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างทั่วถึง การทำงานของเครื่องมือบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ จึงออกแบบให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้ทั้งจากแหล่งชุมชนที่มีความสกปรกมากและน้ำเสียจากอุตสาหกรรม เครื่องมือจะมีประสิทธิภาพสามารถทำให้เกิดการผสมกันของตะกอนจุลินทรีย์ ออกซิเจนละลายในน้ำและน้ำเสีย นอกจากนี้ควรมีบ่อบ่มเพื่อรับน้ำเสียจากบ่อเติมอากาศเพื่อตกตะกอนและปรับสภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม Surface Aerator เหล่านี้สามารถเลือกทำงานรวมกับอุปกรณ์พวก Submersible Mixer ได้เพื่อป้องกันการเกิดจุดอับ (Dead Zone)


ระบบบำบัดน้ำเสีย


หากต้องการวางระบบบำบัดน้ำเสียให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหรือพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ชุมชน อาจดูประกอบตั้งแต่ช่วงเริ่มขั้นต้น เพื่อให้น้ำเสียที่ถูกกลั่นขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือการใช้งานต่าง ๆ สามารถถูกบำบัดให้สะอาดและปลอดภัยสำหรับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กระบวนการบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง จำเป็นต้องมีขั้นตอนหลากหลายและใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

  • ขั้นต้น: เบื้องต้นของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยการแยกสิ่งปฏิกูลออกจากน้ำเสีย เพื่อลดปริมาณของของเสียที่ต้องการจัดการ เช่น เครื่องแยกสิ่งปฏิกูล Staic Screen ที่ใช้ในการแยกขยะ หรือเครื่องผลิตฟองอากาศขนาดเล็ก (Micro Bubble Pump) เพื่อช่วยกระตุ้นการละลายของสิ่งปฏิกูลในน้ำ , เครื่องแยกไขมันออกจากน้ำ (Dissolved Air Flotation Unit)

  • ขั้นกลาง: เน้นการขจัดสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตด้วยอุปกรณ์คุณภาพ เช่น เครื่องเติมอากาศ (Surface Aerator) ที่ช่วยให้น้ำมีการหมุนเวียนและแผ่กระจายออกซิเจน หรือเครื่องกวนใต้น้ำ (Hyperboloid Mixer, Submersible Mixer) เพื่อช่วยกระตุ้นกระบวนการหมุนเวียนในน้ำ

  • ขั้นปลาย: เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่บำบัดน้ำเสียให้สะอาดขึ้น โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เช่น การใช้เครื่องรีดตะกอน การกรองน้ำ การตกตะกอน การเติมอากาศ หรือการฆ่าเชื้อโรค เพื่อให้น้ำสามารถปล่อยไปยังสิ่งแวดล้อมโดยปลอดภัย

หากต้องการวางระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือและขั้นตอนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของโรงงานหรือพื้นที่สาธารณะ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทดสอบความเป็นไปได้ของเครื่องมือก่อนการใช้งานจะช่วยให้กระบวนการบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพและสามารถบำรุงรักษาได้ในระยะยาว

ใครที่กำลังมองหาระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้คุณภาพ ติดต่อ Hydro System Supply จำหน่ายเครื่องมือบำบัดน้ำเสีย Surface Aerator , Screw Press , Bar Screen อุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้คุณภาพและได้มาตรฐานแบบครบวงจร ไม่ว่าจะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ชุมชน เรามีอุปกรณ์หลากหลายให้เลือกสรร รวมไปถึงบริการรับปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย


สนใจเครื่องมือบำบัดน้ำเสีย หรือสินค้าอื่นๆ ติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย


ดู 41 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page