top of page
ค้นหา
  • hydrosys

เทคโนโลยีใหม่ Moving Bed Bio Reactors ลดต้นทุนบำบัดน้ำเสียในโรงงาน

อัปเดตเมื่อ 7 ธ.ค. 2566

เรียนรู้วิธีการทำงานและข้อดีของระบบบำบัดน้ำเสีย Moving Bed Bio Reactors


ในปัจจุบันเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียที่ใช้บำบัดน้ำเสียจากโรงงานและจากชุมชนนั้น มีใช้งานอยู่หลายระบบด้วยกัน แต่ระบบที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นระบบที่ลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียได้ดี คือ ระบบบำบัดน้ำเสีย Moving Bed Bio Reactors ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน ลองมาทำความรู้จักกับระบบบำบัดน้ำเสียประเภทนี้ ว่าทำงานอย่างไรและช่วยลดต้นทุนของระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานได้อย่างไร


ระบบบำบัดน้ำเสีย Moving Bed Bio Reactors คืออะไร

ระบบบำบัดน้ำเสีย Moving Bed Bio Reactors หรือ MBBR เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ที่มีการเดินท่อปล่อยอากาศอยู่ก้นถัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ด้วยการใส่สื่อชีวภาพหรือไบโอมีเดีย (Bio Media) ลงไปในถังเติมอากาศ ซึ่งไบโอมีเดียนี้มีลักษณะเป็นวัตถุทรงกลมขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายฟันเฟือง มีทั้งแบบแบนและแบบทรงกระบอก โดยน้ำเสียในบ่อบำบัดจะไหลผ่านไบโอมีเดียที่ลอยวนขึ้นลงอยู่ในถังเติมอากาศ จากนั้นไบโอมีเดียจะทำหน้าที่เป็นตัวพักจุลินทรีย์ที่อยู่ในถังเติมอากาศ โดยจุลินทรีย์จะเข้าไปเกาะตัวอยู่บนพื้นผิวของไบโอมีเดีย และเจริญเติบโตทับถมกันอยู่อย่างหนาแน่นตามส่วนต่าง ๆ ของไบโอมีเดีย ซึ่งเป็นการช่วยกักเก็บตะกอนจุลินทรีย์เอาไว้ในถังบำบัดน้ำเสีย ไม่ให้ตะกอนหรือ Sludge หลุดเล็ดรอดออกไปจากระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ หรือหากตะกอนจะไหลออกไปจากถัง ก็จะไหลออกไปในปริมาณที่น้อยที่สุด จึงทำให้ ระบบบำบัดน้ำเสีย Moving Bed Bio Reactors สามารถสร้างประชากรจุลินทรีย์เป็นจำนวนมาก มากกว่าจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบอื่นที่จุลินทรีย์จะอยู่ในถังและไม่มีสื่อชีวภาพให้เกาะเพื่อเจริญเติบโต


ซึ่งตะกอนจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูงนี้ มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายของเสียหรือสารอินทรีย์ในน้ำ และยังสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของค่า pH ในน้ำเสียได้ดี จึงช่วยย่นระยะเวลาในการบำบัดน้ำเสียได้มาก ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าหัวใจหลักของระบบบำบัดน้ำเสีย Moving Bed Bio Reactors คือการเพิ่มพื้นที่ผิวเป็นที่อยู่อาศัยของจุลชีพ เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรของจุลชีพต่อหน่วยพื้นที่ให้สูงขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่ผิวของ Moving Bed Bio Reactors Media ที่เลือกใช้งาน โดยคำนวนให้สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงไม่จำเป็นต้องสร้างถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้ค่าจุนลินทรีย์เข้มข้นสูงจากตะกอนจุลินทรีย์ปริมาณมากแบบระบบบำบัดน้ำเสียอื่น ๆ


ด้วยเหตุนี้ระบบบำบัดน้ำเสีย Moving Bed Bio Reactors จึงเป็นระบบที่สามารถใช้บำบัดได้ทั้งน้ำเสียในชุมชน และน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพราะมีประสิทธิภาพสูงในการลดค่า BOD และ COD ของน้ำ และยังช่วยลดต้นทุนในการทำระบบบำบัดน้ำเสียอีกด้วย


ระบบบำบัดน้ำเสีย Moving Bed Bio Reactors มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

ระบบบำบัดน้ำเสีย Moving Bed Bio Reactors มีถังเติมอากาศ (Aeration Tank) ที่มีท่อเดินอยู่ใต้ถังเพื่อปล่อยอากาศให้ละลายอยู่ในน้ำ หลังจากนั้นจะมีการใส่ไบโอมีเดียลงไปในถัง เพื่อให้เป็นที่ยึดเกาะของตะกอนจุลินทรีย์ในถัง และจุลินทรีย์เหล่านั้นจะช่วยบำบัดน้ำเสียด้วยการย่อยสลายสารอินทรีย์หรือของเสียที่ปะปนอยู่ในน้ำ ให้กลายเป็นก๊าซไนโตรเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ จากนั้นระบบจะปล่อยน้ำที่ผ่านการย่อยสลายสารอินทรีย์แล้ว ลงสู่ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) เพื่อให้ Sludge หรือของเสียตกตะกอน จนได้น้ำที่ใสและมีค่าวัดที่ผ่านมาตรฐานการบำบัดน้ำเสียของกระทรวงอุตสาหกรรม


แต่ในบางกรณีหากน้ำเสียขาเข้าจากโรงงานอุตสาหกรรมมีฟองมาก ก็จะต้องเติมสารแอนตี้โฟมลงไปในน้ำเสีย เพื่อช่วยให้ฟองในน้ำเสียลดลง หรือในบางกรณีอาจต้องเติมสารอาหาร เช่น แอมโมเนียและฟอสฟอรัสลงในถังเติมอากาศ เพื่อให้จุลินทรีย์ในถังใช้เป็นแหล่งพลังงานในการทำปฏิกิริยาทางเคมี


ระบบบำบัดน้ำเสีย Moving Bed Bio Reactors มีข้อดีอย่างไร และเหตุใดจึงช่วยลดต้นทุนของโรงงานได้


  • น้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย Moving Bed Bio Reactors จะเป็นน้ำที่มีค่า BOD และ COD ต่ำ เพราะระบบบำบัดน้ำเสีย Moving Bed Bio Reactors มีประสิทธิภาพสูงในการลดค่า BOD ให้น้อยลงได้ถึง 60-80% ซึ่ง BOD หรือ Biochemical Oxygen Demand คือค่าปริมาณของออกซิเจนในน้ำเสีย ยิ่งค่า BOD สูง ยิ่งแปลว่าน้ำสกปรกมาก เพราะมีปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำ ส่วนค่า COD หรือ Chemical Oxygen Demand คือ ค่าออกซิเจนทั้งหมดมีในน้ำเสีย ที่จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกับสารอินทรีย์หรือของเสียในน้ำ หากน้ำเสียมีค่า COD สูง นั่นแปลว่ามีปริมาณสารอินทรีย์หรือของเสียที่จะทำลายออกซิเจนในน้ำสูง

  • มีประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย โดยจะทำการเปลี่ยนสารไนโตรเจนในน้ำเสียให้กลายเป็นไนไตรต์และไนเตรต ซึ่งเรียกว่า Nitrification หรือกระบวนการออกซิไดซ์ของไนโตรเจนที่อยู่ในรูปแอมโมเนีย และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ จนเกิดเป็นไนไตรต์และไนเตรต ซึ่งจะทำให้สามารถกำจัดไนโตรเจนออกไปจากน้ำเสียได้ง่าย

  • มีประสิทธิภาพในการทำให้เกิดกระบวนการ Denitrification หรือกระบวนการที่แบคทีเรียในสภาพไร้ออกซิเจน สามารถสร้างออกซิเจนได้เองจากไนเตรต และปล่อยก๊าซไนโตรเจนกลับออกมาในน้ำ ทำให้สามารถกำจัดไนเตรตออกจากน้ำเสียได้ง่าย

  • ระบบบำบัดน้ำเสีย Moving Bed Bio Reactors เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาให้จุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยของเสียในถัง มีประชากรจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบบำบัดน้ำเสียมากกว่าระบบบำบัดน้ำเสียชนิดอื่น ดังนั้นจึงสามารถบำบัดน้ำเสียได้เร็วและบำบัดน้ำเสียได้ในปริมาณมาก โดยไม่ต้องสร้างบ่อบำบัดขนาดใหญ่เหมือนระบบบำบัดน้ำเสียแบบอื่น จึงช่วยประหยัดพื้นที่ในการก่อสร้างได้มากกว่า 20% - 40% และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียได้ด้วย

  • เพราะระบบบำบัดน้ำเสีย Moving Bed Bio Reactors มีการป้องกันไม่ให้ตะกอนหรือ Sludge ไหลออกจากระบบ จึงทำให้ระบบปั๊มตะกอนจุลินทรีย์ หรือ Return Sludge เพื่อนำตะกอนกลับเข้ามาใช้ใหม่มีขนาดเล็ก จึงช่วยประหยัดค่าไฟในการปั๊มตะกอนได้มาก

  • ระบบบำบัดน้ำเสีย Moving Bed Bio Reactors สามารถรองรับความผันผวนของน้ำเสียได้ดี ทั้งในด้านปริมาณของน้ำเสียที่เพิ่มขึ้น และค่า pH ของน้ำเสียที่สูงขึ้นหรือต่ำลงอย่างรวดเร็ว โดยไม่กระทบกับค่า BOD และ COD ของน้ำและคุณภาพของน้ำหลังการบำบัด จึงไม่ต้องยุ่งยากในการดูแลรักษาคุณภาพน้ำ ยกเว้นในกรณีที่น้ำเสียขาเข้ามีค่า BOD และ COD สูงเกินมาตรฐานไปมากและมีฟองเยอะ จึงจะมีการช่วยปรับสภาพน้ำด้วยการเติมสารต่าง ๆ ซึ่งนอกเหนือไปจากกระบวนการของระบบ


และหากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน หรือกำลังต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียสามารถสอบถามข้อมูลจาก Hydro System Supply ได้ทุกเวลา เพราะเราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย , Moving Bed Bio Reactors ,เครื่องมือบำบัดน้ำเสีย , Filter Press อย่างครบวงจร ที่พร้อมจะช่วยให้คุณบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สนใจ Moving Bed Bio Reactors หรือสินค้าอื่นๆ ติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลายดู 25 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page