top of page
ค้นหา
 • hydrosys

ลักษณะของ Rotary Screen และ Static Screen ในระบบบำบัดน้ำเสีย

จุดเด่นของการเลือกใช้ Rotary Screen และ Static Screen ในระบบบำบัดน้ำเสีย


ปัจจุบันนี้ด้วยโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย รวมถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้คนในส่วนของแหล่งชุมชนแต่ละครัวเรือนที่มีน้ำทิ้งและการใช้สารเคมี รวมถึงการทิ้งขยะตามแม่น้ำ ลำคลอง จนเกิดน้ำเสียขึ้นอย่างมากมาย ส่งผลต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ฉะนั้นแล้วจึงต้องมีระบบบัดน้ำเสียด้วยวิธีการต่างๆ ที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสียก่อนจะปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ


ระบบบำบัดน้ำเสีย คือ การกำจัดสสารหรือสิ่งมีชีวิต จุลินทรีย์ต่างๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ โดยการเปลี่ยนสภาพของน้ำเสียให้อยู่อยู่ในสภาพที่จะไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อแหล่งรับน้ำเสียเหล่านั้น ซึ่งคุณสมบัติและประเภทของน้ำเสียนั้นแตกต่างกัน ฉะนั้นแล้วกระบวนการในการบำบัดน้ำเสียแต่ละประเภทจึงที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งกระบวนการได้ 3 ประเภท ได้แก่ การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางกายภาพ การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมี และสุดท้ายการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพ ซึ่งสำหรับบทความนี้จะพูดถึงระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางกายภาพ (Physical Wastewater Treatment) นั้นเป็นอย่างไรมาลองดูกัน..


สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ จะใช้หลักการทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงโน้มถ่วง แรงเหวี่ยง แรงหนีศูนย์กลาง เพื่อช่วยในการกำจัดของเสียออกจากน้ำเสีย โดยเฉพาะสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำที่ไม่สามารถละลายน้ำได้ ซึ่งนับว่าเป็นหน่วยแรกของระบบบำบัดน้ำเสียก่อนที่น้ำเสียจะถูกส่งไปยังหน่วยถัดไปของระบบบำบัดน้ำเสีย จนน้ำมีคุณภาพดีพอที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งมีหลายวิธีการด้วยกัน ได้แก่ การกรองด้วยตะแกรง การทำให้ลอย การตัดย่อย การใช้รางดักกรวดทราย การปรับสภาพการไหล การแยกด้วยแรงเหวี่ยง การตกตะกอน และการกรอง เป็นต้น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถที่จะเลือกใช้ Rotary Screen หรือ Static Screen ก็ได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งของระบบบำบัดน้ำเสียที่จะช่วยในการแยกขยะออกจากน้ำเสีย เรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือ 2 ประเภทนี้กันเถอะว่าคือเครื่องอะไร และสามารถช่วยในการแยกขยะจากน้ำเสียอย่างไรได้บ้างRotary Screen คือ ตะแกรงร่อนแบบหมุน เป็นอุปกรณ์สำหรับการแยกขยะออกจากน้ำเสีย ถือว่าเป็นหน่วยบำบัดนึงทางกายภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะช่วยในการดักเศษกากขยะที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มากับน้ำทิ้งหรือน้ำเสียจากการผลิตของโรงงาน โดย Rotary Screen นั้นทำมาจาก เหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งมีขนาดช่องว่างตั้งแต่ 0.25 mm. ถึง 5.00 mm และใช้การหมุนของลูกกลิ้ง เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณในการรับน้ำเสีย ลักษณะการใช้งานสำหรับน้ำเสียที่เป็นน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานกระดาษ โรงงานอาหาร โรงซักรีด น้ำเพื่อขบวนการผลิตน้ำตาล และโรงงานที่ผลิตสารเคมี เป็นต้น


จุดเด่นของ Rotary Screen มีดังนี้


 1. สามารถติดตั้งเพื่อรองรับน้ำเสียได้หลายขนาด

 2. สามารถติดตั้งได้ง่ายและใช้เวลาในการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

 3. มอเตอร์ไฟฟ้าของ Rotary Screen สามารถปรับรอบความเร็วได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้น

 4. มีระบบป้องกันน้ำล้นในตัว

 5. วัสดุของ Rotary Screen ถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงและความทนทานต่อการใช้งาน

 6. บำรุงรักษาได้อย่างง่ายดาย

 7. Rotary Screen มีระบบการทำงานอัตโนมัติ สามารถแยกขยะและทำความสะอาดภายในตนเองได้


Static Screen เป็นเครื่องดักขยะที่จะช่วยแยกขยะออกจากน้ำเสีย ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียทางกายกายภาพ โดยการใช้งานจะไม่มีระบบกลไกที่เป็นการเคลื่อนไหว หลักการทำงานง่ายๆ และสะดวก โดยการให้น้ำเสียที่เข้ามาส่งไปตามรางรับน้ำด้านบนเครื่องดักขยะและให้ทำการไหลแบบ Gravity ลงมาที่ตะแกรงที่ช่องห่างกัน ขนาดอยู่ที่ 0.5, 0.75, 1.0, 2.0, 3.0 mm โดยลักษณะของตะแกรงจะเป็นทรงโค้งเอียงตามแนวดิ่งและซี่ตะแกรงมีทรงลิ่มเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน โดยสามารถปรับองศาเพื่อให้ตะกอนที่แยกออกมาสะสมอยู่บนตะแกรงมากน้อยตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียที่เลือกใช้ Static Screen มีลักษณะการใช้งานสำหรับคัดกรองน้ำเข้าอุตสาหกรรม คัดกรองน้ำดับเพลิง บำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น


จุดเด่นของ Static Screen มีดังนี้


 1. Static Screen นั้นลงทุนต่ำ มีราคาย่อมเยาและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ

 2. สามารถบำรุงรักษาได้ง่าย เพียงแค่ฉีดล้างขยะที่ติดออกอย่างสม่ำเสมอ

 3. Static Screen ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงาน


จากลักษณะการใช้งานและจุดเด่นของ Rotary Screen หรือ Static Screen ที่ได้บอกไปข้างต้นไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือโรงงานใดก็ตามที่ต้องใช้งานที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถเลือกใช้งาน Rotary Screen หรือ Static Screen ก็ได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำเสีย ประเภทของน้ำเสีย งบประมาณ และลักษณะการใช้งานของโรงงานนั้นๆ แต่ Rotary Screen จะมีในเรื่องของการป้องกันน้ำล้น และสามารถทำความสะอาดภายในตนเองได้ ด้วยเป็นระบบอัตโนมัติซึ่งเหมาะกับการที่ใช้ผู้ปฏิบัติงานเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ ด้วยรูปแบบการดำเนินงานด้านระบบบำบัดน้ำเสียนี้มีหลายวิธีการและหลายขั้นตอน หากคุณสนใจในระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถติดต่อขอคำปรึกษา Hydro system supply ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ มีอุปกรณ์ให้เลือกอย่างมาก พร้อมทั้งมีบริการหลังการขาย สินค้ามีคุณภาพและด้วยประสบกาณณ์ 25 ปี จะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page