top of page
ค้นหา
  • hydrosys

แนะนำการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพด้วย Dissolved Air Flotation

พารู้จักการบำบัดน้ำเสียด้วย Dissolved Air Flotation ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง


ต้องยอมรับว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทิ้งน้ำสีย และปล่อยสิ่งปฏิกูล รวมถึงการปล่อยสารพิษลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เริ่มส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำกินน้ำใช้รุนแรงมากขึ้น ทำให้หน่วยงานรัฐต้องเข้ามากำกับดูแลพร้อมออกมาตรการควบคุม โดยการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ส่วนใหญ่แล้วปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจาก โรงงานอุตสาหกรรมประเภท โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ํามัน หรือ โรงงานกระดาษ ฯลฯ ซึ่ง โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้ปล่อยน้ำเสียประเภทต่างๆ ออกมามากมาย หนึ่งในนั้นมีน้ำเสียประเภทน้ำมัน ไขมัน และสีต่างๆที่ยากแก่การตกตะกอน และด้วยการที่มีกฎหมายที่บังคับและคอยควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางสภาพแวดล้อมมากไปกว่าเดิม โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้จึงจำเป็นที่จะต้อง มีระบบบำบัดน้ำเสียไม่ให้ส่งผลเสียต่อสังคมและสภาพแวดล้อม โรงงานอุตสาหกรรม จึงจำเป็นจะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย เข้ามาเป็นตัวช่วยที่สำคัญ โดยโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะนิยมใช้ระบบ Dissolved Air Flotation (DAF) กันอย่างแพร่หลายในการขจัดไขมัน ก่อนการบำบัดน้ำเสีย ดังนั้นวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพด้วย Dissolved Air Flotation (DAF)


ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นของ การบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพด้วย Dissolved Air Flotation

เราจะพามาทำความรู้จักกับ ระบบบำบัดน้ำเสีย กันก่อน…


ทำไมต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย ?


เพราะน้ำเสียที่เกิดจากสารเคมีต่างๆเจือปนอยู่ในปริมาณที่มาก จะนำพาให้เกิดความเสียหายเป็นมลพิษทางทัศนียภาพและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย อาจร้ายแรงถึงขั้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมดังนั้น ระบบบำบัดน้ำเสีย จะช่วยเปลี่ยนสภาพน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่สามารถนำกลับมาใช้ได้และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะมลพิษทางน้ำและที่สำคัญ เพื่อทำลายตัวการที่ทำให้เกิดโรค หรือแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค และ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ํามัน หรือ โรงงานกระดาษ ฯลฯ จะมีปริมาณไขมันที่สูงมาก โดยค่า(BOD)

ตามกฏหมายมาตรฐานน้ำทิ้ง ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มก./ล.หากไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ดี หรือ ไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนจะปล่อยสู่ธรรมชาติจะส่งผลกระทบร้ายแรงตามมาหลายอย่างแน่นอน ดังนั้น หลายๆโรงงานจึงเลือกใช้งาน ระบบ Dissolved Air Flotation มาเป็นตัวช่วยขจัดไขมันตัวร้าย ก่อนจะน้ำเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสีย


Dissolved Air Flotation (DAF) คืออะไร?


Dissolved Air Flotation มีอักษรย่อ (DAF) คือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นระบบที่ใช้ในการแยกสถานะของสสารจากน้ำ ก่อนจะนำน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการละลายอากาศเข้าไปในน้ำ มีกระบวนการทำงานโดยการใช้ฟองอากาศแบบ Micro bubble ใช้สำหรับการกำจัดไขมัน และของแข็งแขวนลอยออกจากน้ำเสีย เนื่องจากการแยกไขมันจำเป็นอย่างยิ่งต่อ ระบบบำบัดน้ำเสีย เพราะไขมันนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ ค่า BOD ของน้ำเสีย เพิ่มปริมาณสูงขึ้น น้ำมันและไขมัน (FOG) และ ของแข็งแขวนลอยในน้ำ (SS) จะทำให้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ความสามารถของ Dissolved Air Flotation เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ช่วยลดค่าความสกปรกของน้ำเสียได้ดี รวมทั้งยังสามารถลดการอุดตันในท่อและเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบชีวภาพทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยการทำงานของระบบ Dissolved Air Flotation ที่มีการใช้สารเคมีจำพวก พอลิเมอร์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ร่วมกับ อากาศ เพื่อเร่งไขมันให้จับตัวเป็นก้อนและลอยอยู่เหนือน้ำ หลังจากนั้นจึงทำการ กักเก็บไขมัน ก่อนจะปล่อยน้ำเสียออกสู่ธรรมชาติ


Dissolved Air Flotation (DAF) มีข้อดีอย่างไร?


ข้อดีของ Dissolved Air Flotation (DAF) มีประโยชน์อย่างกว้างขวางสำหรับการขจัดสิ่งเจือปนออกและการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยผลิตภัณจากน้ำเสียและกระบวนการอุตสาหกรรมไหลเวียนอื่นๆ และถูกใช้เพื่อเตรียมก่อนการบำบัดน้ำทิ้ง-การคืนสู่สภาพเดิมของวัตถุและให้ความเข้ม ข้นของของแข็งที่อัดแน่นทางชีวะในรูปอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตอาหาร Dissolved Air Flotation (DAF) กำจัดไขมันในน้ำเสียได้สูง ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบ Micro bubble จึงทำให้การกำจัดไขมันมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ถึง 90% แต่ค่าใช้จ่ายในการทำงานของระบบ Dissolved Air Flotation (DAF) ค่อนข้างสูงในเรื่องของสารเคมี แต่ก็คุ้มค่าเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการทำงานของ issolved Air Flotation (DAF)


เพื่อการปกป้องไม่ให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในสังคมไปมากกว่านี้ จะต้องมีการจัดการน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และ ระบบ Dissolved Air Flotation (DAF) คือตัวช่วยที่ดีในการขจัดสิ่งสกปรกที่เป็นไขมัน ก่อนที่น้ำเสียจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียอีก หลัการทำงานและข้อดีในการเลือกใช้งานระบบ Dissolved Air Flotation (DAF) ที่กล่าวมาทั้งหมดในบทความข้างต้น จึงเหมาะกับน้ำเสียที่มีไขมันและ SS สูงเช่น โรงงานอาหารแปรรูป โรงเชือด โรงงานนม โรงงานน้ำมัน เป็นอย่างมาก

เราขอแนะนำให้รู้จักกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ 25 ปี สามารถแก้ไขปัญหาในระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต จัดหา จัดจำหน่าย ติดตั้ง วางระบบ อาทิเช่น Dissolved Air Flotation(DAF) รวมไปถึง เครื่องแยกขยะ เครื่องรีดตะกอน (screw press) เครื่องอัดตะกอน (Filter press) Rotary Screen ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย ใส่ใจลูกค้าทุกท่านโดยคำนึงถึงบริการหลังการขายไว้อย่างพร้อมสรรพ โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเหล่าทีมวิศวกรเฉพาะทางของเรา เพื่อที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับแต่สินค้าและการบริการที่ดีที่สุด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
ดู 175 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page