top of page
ค้นหา
  • hydrosys

ทำไมโรงงานอุตสาหกรรมถึงต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย

เหตุผลที่จำเป็นต้องมี ระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องมือบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม


ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม สำคัญยังไง?

โรงงานอุตสาหกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ การผลิตสินค้าและการบริการนั้นคือการทำงานที่ไม่มีหยุดพักของทั้งคนและเครื่องจักร เช่นเดียวกันในระหว่างผลิตในโรงงาน การใช้น้ำเกิดขึ้นตลอดเวลาในระบบเครื่องจักรกลและเครื่องจักรมนุษย์ ในหนึ่งวันนั้นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำเสียออกมามากมาย ดังนั้นระบบบำบัดน้ำเสียจึงเกิดขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของการใช้น้ำในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการบำบัดให้น้ำกลับมาสะอาดพร้อมกลับมาใช้ใหม่ หรือเป็นการบำบัดน้ำให้ดีก่อนปล่อยลงกลับสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเพราะมีผลกับสังคมในวงกว้าง

สังคมเมืองและระบบอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดการรวมกลุ่มของมนุษย์ขนาดใหญ่กว่าสังคมชนบท ทำให้การอุปโภคและบริโภคนั้นมีจำนวนมากจนธรรมชาติไม่สามารถบำบัดสิ่งปฏิกูลได้ทันเวลา ระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องมือบำบัดน้ำเสีย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการรักษาคุณภาพและทำให้มนุษย์ยังคงมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพ ลดการเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำ ปัจจุบันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม และการละหลวมของการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วยงานรัฐต้องออกมาตรการควบคุมกำหนดมาตรฐานระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ หลักการควบคุมและสั่งการ (Command and Control) หรือที่รู้จักคือ ให้มีการควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ตรวจเช็คแหล่งกำเนิดมลพิษในน้ำ เพราะแต่ละโรงงานนั้นมีน้ำเสียที่มีสารเคมีต่างกัน สิ่งนี้เองเป็นที่มาของปัญหามลพิษทางน้ำ

จากการมาตรการของรัฐ ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรืออุปกรณ์บำบัดน้ำเสียและจะต้องทำการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือระบบชลประทาน ดังนั้นแล้วการมีระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานไม่ใช่แค่เรื่องของอุตสาหกรรมการผลิต แต่รวมไปถึงการรักษากฎหมาย และรักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตรอบโรงงานอีกด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องมือบำบัดน้ำเสียจึงสำคัญพอๆ กับ ระบบการผลิตสินค้าและการบริการซึ่งเป็นงานหลักของโรงงานนั่นเองระบบบำบัดน้ำเสียมีเครื่องจักรเฉพาะและอุปกรณ์มากมายเช่นเดียวกันกับระบบเครื่องจักรสำหรับการผลิตอื่นๆ ทำให้ต้องมีการควบคุมมาตรฐานระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน การดูแลการทำงาน และดูแลซ่อมแซมให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้ดีอยู่เสมอด้วย

สำหรับมาตรฐานควบคุมการให้ได้มาตรฐานมี 3 แบบ ดังนี้

- มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร เพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

- มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุดสาหกรรมเพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุดสาหกรรม

- มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร เพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร

รู้จักกับประเภทของน้ำเสียเพื่อเลือกระบบบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสม

แน่นอนว่าโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเป็นธุรกิจและสายพานการผลิตขนาดใหญ่ มีการใช้น้ำในหลายส่วนของการผลิต และการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียก็จำเป็นต้องคำนึงถึงน้ำเสียแต่ละแบบในอาคารด้วย มาดูกันว่าน้ำเสียในโรงงานนั้นมีกี่ประเภท และต้องจัดการอย่างไรได้บ้าง

1. น้ำเสียที่เป็นน้ำทิ้งจากห้องน้ำหรือน้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ ซึ่งฟังดูเหมือนจะไม่มาก แต่เมื่อโรงงานมีขนาดใหญ่และมีคนจำนวนมากใช้งานตลอดทั้งวันหรืออาจรวมไปถึงตลอดทั้งคืน มีผลทำให้ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นตามมา ระบบบำบัดน้ำเสียจำเป็นต้องควบคุมน้ำส่วนนี้ให้ได้ทั้งหมด

2. น้ำเสียที่จากกระบวนการผลิตสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากสายพานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นน้ำที่หล่อเย็นให้เครื่องจักรทำงานได้นานขึ้น หรือเป็นน้ำที่ใช้ผสมหรือชะล้างสินค้า สารเหลวที่เกิดจากการผลิต เกือบทุกขั้นตอนมีการใช้น้ำอยู่เสมอ ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียต้องรัดกุมมากกว่าส่วนอื่นๆ ในโรงงานเพราะหากในโรงงานอุตสาหกรรมทำการปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัดนำเสีย จะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่รอบแหล่งน้ำ หรือผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างมาก เนื่องจากสารเคมีและสารพิษที่ปนเปื้อนมากับการผลิต มักเป็นสารเคมีเข้มข้นที่ส่งผลกับสิ่งมีชีวิตในพื้นที่รอบๆ หรือมนุษย์ โรงงานจึงจำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ดีและสามารถควบคุมน้ำเสียได้


สำหรับเครื่องจักรในระบบบำบัดน้ำเสียเองก็มีหลายประเภท ตั้งแต่เครื่องจักรในการช่วยแยกน้ำและสิ่งปนเปื้อนในน้ำออกจากกัน ก่อนจะนำน้ำไปเข้าระบบบำบัด เติมอากาศและกรองให้กลับมาสะอาดอีกครั้ง ปั๊มน้ำหรือเครื่องดึงน้ำจากระบบต่างๆ ที้ทำให้น้ำไหลได้อย่างสะดวก แน่นอนว่าระบบบำบัดน้ำเสียมีรายละเอียดและอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะ หากคุณยังไม่มั่นใจว่ามีสิ่งใดที่ต้องการสำหรับโรงงานของคุณบ้าง สามารถติดต่อเข้ามาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย เพราะเราผลิตและจำหน่ายระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องมือบำบัดน้ำเสีย เครื่องรีดตะกอน มากว่า 25 ปี รับปรึกษา ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง พร้อมด้วยการบริการหลังการขายที่คุณมั่นใจได้ว่าจะหมดห่วงเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียอย่างแน่นอน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย


ดู 25 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page