top of page

Equipment
ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำ คุณภาพดี มีมาตรฐาน

ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำ ให้คำปรึกษา พร้อมบริการหลังการขาย

Hydro System Supply ผู้จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือบำบัดน้ำเสีย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน ที่ได้รับมาตรฐาน นอกจากนี้เรายังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียประเภทปั๊มที่จะช่วยให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ ปั๊มหอยโข่ง End-suction แบบ Centrifugal Pump หรือปั๊มไดอะเฟรม (Diaphragm Pump) เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปั๊มที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม ติดต่อเรา

    bottom of page