top of page

Dewatering
เครื่องรีดตะกอน ระบบบำบัดน้ำเสีย

จำหน่ายอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมบริการออกแบบและติดตั้ง

การแยกตะกอนออกจากน้ำในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการ Dewatering แก้ไขปัญหาเรื่องตะกอนจากระบบน้ำเสียง่าย ๆ ด้วยการใช้เครื่องทุ่นแรงที่มีประสิทธิภาพ อาทิ Fliter Press, Belt Press, Low Temperature Belt Dryers, Screw Press, และ Decanter Machince เป็นต้น สามารถปรึกษาเรื่องเครื่องรีดตะกอนกับ Hydro System Supply ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียได้ ติดต่อเลย

สนใจ Fliter Press Screw Press หรือ เครื่องมือระบบบำบัดน้ำเสีย ติดต่อ

    bottom of page